Personvernerklæring

 

Innledning

Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler. Behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger knyttet til Arendalbatogmotor.no er daglig leder. 

1. Hvilke personopplysninger vi behandler

 Vi samler inn opplysninger om deg og din bruk av dette nettstedet når du besøker Arendalbatogmotor.no

Opplysninger om bruk på nettstedet: Informasjon vi får når du besøker vårt nettsted, hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der. 

Kjøpsinformasjon: Informasjon vi får når du kjøper produkter i vår nettbutikk, som hva du har kjøpt, kortnummer og betalingsmetode (f.eks. Visa).  Om du har brukerkonto hos oss vil du få oversikt over dine tidligere kjøp i din brukerkonto. Når du gjennomfører et kjøp i vår nettbutikk vil vi registrere de opplysningene du fyller inn om deg selv og relevant kjøpsinformasjon. Dette omfatter opplysninger som

Dersom du mottar våre nyhetsbrev vil vi ved bruk av pixler og cookies registrere om nyhetsbrevene åpnes, og hvilket innhold du eventuelt er interessert i og klikker på. 

2. Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysninger til å tilpasse vårt nettsted og dens innhold til det vi tror du er interessert i. Opplysninger benyttes også til å gjennomføre kjøp i nettbutikken, blant annet for å sende deg produktet, motta betaling og lagre kjøpshistorikk. Vi bruker opplysninger dersom du oppretter brukerkonto, bl.a. for å gi deg tilgang med brukernavn og passord, for å lagre din kontaktinformasjon og betalingsinformasjon, og for at du kan se din kjøpshistorikk. Vi utarbeider statistikk for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

3. Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.

4. Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

 Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. 

 

5. Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

  • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
  • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
  • Oppdatere dine personopplysninger.
  • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare. 
  • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
  • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering. 
  • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet. 
  • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

 

6. Kontaktinformasjon

 Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon: 

 Kontaktperson: Torbjørn Nedenes

 Telefonnummer: 92640399

 E-postadresse: torbjorn@arendalbatogmotor.no

 Adresse: Vesterveien 767 4823 Nedenes