Sensar Marine - SmartBoat One

Sensorsystem som overvåker båten din

 

Vi er distributør for Sensar Marine i Agder. 

Trygghet på sjøen

Sensar Marine sin SmartBoat One passer på båten din. Med sin overvåkning kan du passe på båten din uansett hvor du er. SmartBoat One kobles sammen med egen app på mobiltelefonen som sender deg viktig informasjon om båten din.

Funksjoner

GPS-posisjon

Den integrerte GPS-antennen gir deg sanntidsinformasjon om båtens posisjon.

Overvåking av batteri

Systemet støtter både 12V og 24V. Du varsles dersom batteriet krysser visse nivåer.

Måler vannivå

Du varsles når vannstanden er for høy.

Bevegelse

SmartBoat One har integrert akseleometer som viser G-kraft. Her måles g-krefter og man kan tydelig se hvis båten er i bruk.

Geofence

Geofence er en løsning som varsler deg hvis båten din forlater et spesifikt område- Geofence aktiveres når båten har ligget stille i 15 minutter. Da opprettes en virtuell grense rundt båten (ca. 100-150 m sirkel rundt båten). Dersom båten bryter denne grensen varsles man umiddelbart.

Lensepumpe

Lensepumpen overvåkes og man kan følge med på når den slås på og av og hvor lenge den går hver gang.

Turlogg

Man kan gå tilbake i historikken og se tidligere båtturer.

SmartBoat One

kr4.990,00

Trenger du mer informasjon? Er det noe du lurer på? Trykk på knappen under for å kontakte oss.

Er du forhandler av SmartBoat One? Ta direkte kontakt med oss via knappen under.